CHOW

CHOW

最后活动于 2018-12-01 19:53:19

发布了结伴帖 日本大阪京都东京自由行

本人93年,无锡人,想找个无锡90后小伙伴男女不限。QQ370586788,微信也一样,备注写日本自由行就可以了。计划与2019年9月初到中秋节之间去日本,无锡起飞返回上海。计划去大阪京都东京,行程可以改但其他保留,最好工作容易请假。

2018-12-01 19:53:19

CHOW

CHOW

注册于 2018-12-01 18:00:56

中国 江苏 无锡